Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Θέλω να γυρίσω πίσω στο χρόνο, να δω πως θα έφτανα εδώ, εάν είχα κάνει άλλες επιλογές...